Projekty

 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Naše mateřská škola je ve školním roce 2021/2022 opět zapojena do celoročního projektu České obce sokolské „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Ke stažení zde

Recyklohraní 

Od března 2022 jsme se zapojili do školního recyklačního programu, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

www.recyklohrani.cz

Špačkoš

Je sociálně ekologický projekt KOH-I-NOOR HARDTMUTH, zaměřený na sběr a recyklaci pastelek a tužek, probíhající ve spolupráci s Českým olympijským výborem. Sbírají se pastelky (4 cm).

www.spackos.cz

Digitalizujeme školu

Mateřské škole Třebíč, Cyrilometodějská ul. byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 67.200,- Kč na pořízení učebních pomůcek využitelnýh pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí.

DOBRÝ START II

Projekt je podpořen v rámci programu OPVVV.
Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předskolního vzdělávání všetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.Termín projektu: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 Ke stažení zde

DOBRÝ START

Projekt je podpořen v rámci programu OPVVV, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002135
Zaměření projektu: Projekt je zaměřen usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.
Termín realizace projektu: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018 Ke stažení zde

  DOBRÝ START III

Projekt je podpořen v rámci programu OPVVV, je spolufinancován Evroupskou unií.

Zaměření projektu:

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ.

 

TERMÍN PROJEKTU:

1. 9. 2020 -30. 4. 2022

 

 

Co plánujeme pro děti

kalendář

01lis

Za mamutí stoličkou

Zámek 9. 30

1. a 3. třída - předškoláci

02lis

Za mamutí stoličkou

9. 30, předškoláci

2. a 4. třída

08lis

Koncert v MŠ - Dětským srdíčkům

pan Vojkůvka

10lis

Beseda s logopedkou

pro rodiče, 16. 00 h.

Pro děti si zajistěte hlídání, provoz MŠ do 16. 30 h.

15lis

Vánoční tvoření s rodiči

1. a 3. třída ( výroba placek, magnetky, zrcátka)

Nahlaste se závazně učitelkám

21lis

PŘIŠEL K NÁM BÍLÝ KŮŇ divadelní představení v MŠ

22lis

Vánoční tvoření s rodiči

2. a 4. třída ( výroba placek, magnetky, zrcátka)

Nahlaste se závazně učitelkám

28lis

VÁNOČNÍ VÝSTAVA NA KARLOVĚ NÁMĚSTÍ

Výstava potrvá od 28.11. do 7.12. 2022.