Povinně zveřejňované informace - školy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle
vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

 Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul., příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:


Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
Vnitřní Město
674 01 Třebíč 1


Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování


3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Jídelna

 

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Třebíč
Cyrilometodějská 754/6
674 01 Třebíč - Nové Dvory

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Třebíč

Cyrilometodějská 754/6

674 01 Třebíč - Nové Dvory

4.3 Úřední hodiny

pondělí - pátek (od 9.00 – 13.00h.)

4.4 Telefonní čísla

 • Ředitelství MŠ:+420 568 824 0538
 • Školní jídelna: +420 568 824 496

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.ms-trebic.cz/

4.6 Adresa podatelny

Mateřská škola Třebíč

Cyrilometodějská 754/6

674 01 Třebíč - Nové Dvory

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě:

USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

Další elektronické adresy:

Další elektronické adresy:

skolka.cyril@volny.cz

4.8 Datová schránka

 IDDS: rddk2mg

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19-7756440227/0100

6. IČO 70940266

6. DIČ nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty naleznete na stránce "Vývěska".

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

 • Prostřednictvím elektronické pošty: skolka.cyril@volny.cz
 • Prostřednictvím datové schránky (IDDS): rddk2mg

Podání písemně na adresu sídla organizace

 • Poštou: Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská 754/6, 674 01 Třebíč - Nové Dvory
 • Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její
nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží
odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje
všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo
telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Mateřskou školou Třebíč poskytnuty žádné výhradní licence
pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.

V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.

Dokumenty

Na webu Mš na stránce "Vývěska".

Kontakty

Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská 754/6,
674 01 Třebíč - Nové Dvory

Napište nám

 • IČO: 70940266
 • Tel. MŠ: 568824538
 • Tel. ŠJ: 568824496
 • Tel. jednotl. tříd
 • Web: https://www.ms-trebic.cz/
 • ID datové schránky: rddk2mg
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Radek Vodička, telefon: +420 568 896 282, email: radek.vodicka@trebic.cz
 • Správce webu – Eva Píšová,Mgr. Jaroslava Svobodová, telefon 568 824 538

 • provozní doba MŠ od 6:00 do 16:30
 • děti lze přivádět do MŠ v době od 6:00 do 8:00
 • odchod dětí z MŠ po obědě - 11:45 - 12:15
 • odchod dětí z MŠ po odpočinku - 14:15
 • omlouvání nepřítomnosti dítěte nejpozději do 8:00 hod., na tel. jednotlivých tříd, nebo školní jídelny.

Co plánujeme pro děti

kalendář

01bře

3.lekce plavání

Jen přihlášené děti 

06bře

divadlo v MŠ ,,KOUZELNÉ SLŮVKO,,

Divadlo Úsměv- 9.00, 70kč

08bře

4.lekce plavání

Jen přihlášené děti

09bře

Beseda o školní zralosti

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na besedu na téma

ŠKOLNÍ ZRALOST se zástupkyní ředitele ZŠ Benešova paní Mgr. Marcelou Matějkovou.

 

Beseda je zaměřená na školní zralost a připravenost dětí na 1. třídu a informace k zápisu do ZŠ.

 

Bude se konat od 16.hod ve 4.třídě. 

 

Beseda je určena všem rodičům dětíz naší MŠ, které  toto téma zajímá. 

 

14bře

Centrum tradiční lidové kultury ,,VELIKONOCE,,

PD 1.a 3.třída 9.00

PD 2.a 4.třída 10.00

 

30kč

15bře

5.lekce plavání

Jen přihlášené děti

21bře

Návštěva ZŠ Benešova

předškoláci 

21bře

Návštěva ZŠ Benešova

předškoláci 

22bře

6.lekce plavání

Jen přihlášené děti

23bře

Návštěva knihovny Modřínova 10.00

24bře

Návštěva ZŠ Benešova

předškoláci

27bře

divadlo v MŠ ,,VÍTÁNÍ JARA,,

divadlo KONÍK -9.00- 70KČ

27bře

Jarní tvoření 1.a 3.třída

Jarní tvoření pro řidiče s dětmi 

 

60kč

29bře

7.lekce plavání

Jen přihlášené děti

29bře

Jarní tvoření 2.a 4.třída

Jarní tvoření  pro rodiče s dětmi 

60kc