Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu. Rozumím

Vítejte na oficiálních stránkách Mateřské školy Cyrilometodějská

Naše MŠ je čtyřtřídní, všechny třídy jsou věkově smíšené. Provoz MŠ byl zahájen ve školním roce 1985-86. 

Mateřská škola je umístěna u frekventované silnice, která ji odděluje od sídliště, z jižní strany je ovšem velká školní zahrada podél řeky Jihlavy, která umožňuje dětem dostatek pohybu i dalšího vyžití. Hluk z ulice nedoléhá ani do tříd, které jsou situovány právě do zahrady. V blízkosti je zastávka MHD.

Od roku 2001 je mateřská škola členem celostátní sítě mateřských škol podporujících zdraví, má tedy právo připojovat ke svému názvu dodatek Škola podporující zdraví.

Od 1. 1. 2002 je mateřská škola samostatným právním subjektem. Zřizovatelem je Město Třebíč.

Činnost mateřské školy je zaměřena na tři hlavní oblasti:

 • vytváření podmínek pro pohodu a zdraví ( podnětné věcné prostředí, tělesná pohoda, volný pohyb, zdravá výživa, bezpečné sociální prostředí, rytmický řád života a dne.)
 • výchova ke zdravému životnímu stylu ( rozvíjení úcty k životu a zdraví, učení poznatkům, dovednostem a návykům, které podporují zdraví, enviromentální výchova.)
 • práce na sobě, rozvíjení programu podpory zdraví, spolupráce se sociálními partnery.

Hlavní cíle vzdělávání:

 • Vytvářet optimální podmínky pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte a jeho individuální osobnostní rozvoj a učení.
 • Pomoci dětem osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost.
 • Pomoci dětem stát se samostatnými osobnostmi schopnými se projevit a působit na své okolí.
 • Dát dítěti základy zdravého způsobu života z hlediska holistického pojetí zdraví.

Školní vzdělávací program : Školní vzdělávací program naší mateřské školy vychází z modelového programu "Mateřská školy podporující zdraví" a je v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Je zaměřen na dítě a jeho zastřešující téma je "Chci poznat náš svět".

 • provozní doba MŠ od 6:00 do 16:30
 • děti lze přivádět do MŠ v době od 6:00 do 8:00
 • odchod dětí z MŠ po obědě - 11:45 - 12:15
 • odchod dětí z MŠ po odpočinku - 14:15
 • omlouvání nepřítomnosti dítěte nejpozději do 8:00 hod., na tel. jednotlivých tříd, nebo školní jídelny.

Co plánujeme pro děti

kalendář

Na tento měsíc nejsou naplánovány žádné akce